Interactieve lezing over Eenzaamheid

Voor vrijwilligers

Heb je te maken met vrijwilligers binnen je organisatie die mensen ondersteunen in het dagelijks leven? Krijg je regelmatig van hen te horen:

  • Het lijkt wel of ik niets goeds kan doen voor de ander
  • Ik kom met allerlei ideeën, maar diegene wil niets ondernemen
  • Het lijkt wel of het nooit voldoende is wat ik ook voor de ander doe
  • Degene waar ik voor kom is eenzaam want hij of zij is altijd alleen
  • Kunnen we niet wat organiseren voor alle mensen die alleen zijn

Vrijwilligers zetten hun vrije tijd in voor een ander en zijn van grote waarde voor de organisatie en voor de cliënt. Daarom is het heel belangrijk dat vrijwilligers handvatten krijgen om zo waardevol mogelijk te zijn en zich waardevol te voelen. We willen er tenslotte allemaal ‘toe doen’. In deze interactieve lezing gaan we op zoek naar hoe we waardevol voor elkaar kunnen zijn door te leren over eenzaamheid.

Resultaat
Als je deze lezing gevolgd hebt weet je meer over:

  • Wat eenzaamheid precies is
  • Wat de gevolgen zijn van eenzaamheid
  • Wat chronische eenzaamheid is
  • Wat er gebeurt in de hersenen bij mensen die zich eenzaam voelen
  • Wie zich eenzaam voelen
  • Wat er mogelijk is om mensen met eenzame gevoelens te ondersteunen

Werkwijze en groepsgrootte
Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt uitleg gegeven over de aanpak van eenzaamheid. Daarbij is het mogelijk om een aantal oefeningen te doen, stellingen te bespreken en is er tijd om vragen te stellen of casuïstiek te bespreken om het geheel interactief te maken. Bij een interactieve lezing is er geen maximum aantal deelnemers.

Tijdsinvestering
Een interactieve lezing duurt maximaal 2,5 uur. In overleg wordt de lezing op maat gemaakt passend bij de organisatie.